Betingelser boligfoto

Denne siden beskriver forholdet mellom Fotograf Wallinga og deg som kunde. Ved bestilling av boligfoto må disse betingelsene godtas.

1. Bruk av bildene
2. Gebyr ved Avlysning eller Bomtur
3. Leveranse
4. Betaling

5. Klager og Reklamasjon


1. Bruk av bildene
Opphavs-, Eiendoms- og Bruksretten på bildene som er tatt av Fotograf Walliga tilhører Kasper van Wallinga.
Ved kjøp av tjenester gis kunden en Eiendoms- og Bruksrett på bildene, begrenset til markedsføring av den aktuelle eiendommen frem til den er solgt.
Bilder skal ikke publiseres eller videredistribueres til tredjepart, (som f.eks kjøper av eiendommen, pressen, butikker eller andre typer næringsvirksomhet).

2. Gebyr ved Avlysning eller Bomtur

 • Avbestilling av avtale må skje senest kl 16.00 en virkedag før fotografering. Ved avbestilling etter denne fristen, tilkommer et avbestillingsgebyr på kr 600 eks. mva.
  Om vi ikke er tilgjengelig per telefon da du tar kontakt, må avbestilling skje skriftlig via SMS 94885229 eller Epost post@wallinga.no senest kl 16.00 en virkedag før fotografering.
  Dette gjelder uansett grunn.  Beløpet for å dekke noe av fotografens tap av inntektsbringende tid.
 • Bomtur: Fotografen møter til avtalt tid, men får ikke gjennomført oppdraget grunnet:
  -At selger ikke er tilstede og gir adgang til boligen, eller har glemt å legge ut nøkkel på avtalt sted
  -Boligen er ikke klargjort for fotografering og man må sette opp ny tid
  -Selger ønsker å avlyse avtalen etter vi har møtt opp av ytre omstendigheter som dårlig vær, eller annet.
  Ved slike tilfeller tilkommer et gebyr på kr 900 eks. mva. Beløpet for å dekke noe av fotografens tap av inntektsbringende tid, samt transportkostnader.

3. Leveranse
Foto: Bildene gjennomgår en betydelig redigeringprosess og vil alltid avvike noe fra realiteten. Fotograf Wallinga kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og avvik i redigeringen  i forhold til eiendommens faktiske utseende.
Plantegning: Plantegning er kun ment som en enkel illustrasjon av boligens omtrentlige rominndeling og er ikke en teknisk tegning. Avvik vil alltid forekomme. Overflater, objekter og møblering er ikke alltid i henhold til de faktiske forhold.

Distribusjon av foto: Bilder blir gjort tilgjengelig for nedlastning innen 2 virkedager etter utført oppdrag. I de fleste tilfeller blir bilder distribuert i løpet av neste virkedag.
Distribusjon av plantegning: Plantegning distribueres samtidig med foto.
Distribusjon av film: Filmen blir gjort tilgjengelig for nedlastning senest innen 3 virkedager etter utført oppdrag.

4. Betaling
Meglerkontoret vil bli fakturert hvis ikke annet er avtalt.
Det faktureres elektronisk via epost (PDF) eller EHF format. Gebyr for papirfaktura tilkommer.
Betalingsbetingelsene er 10 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling:

 • Hvis faktura ikke betales innen utgått forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse (purring/inkassovarsel). Purregebyr tilkommer.
 • Hvis faktura ikke betales etter purring/inkassovarsel sendes kravet til inkasso. Inkassoomkostninger tilkommer.

5. Klager og Reklamasjon

Husk: Publiserte bilder i boligannonse anses av oss som godkjent oppdrag.
Hvis resultatet ikke møter forventningene, vennligst ta kontakt FØR publisering av bildene. I disse tilfellene vil vi forsøke å alt vi kan og forbedre produktet.
Dette kan skje i form av:

-Ny etterbehandling.
-Eventuellt ny delvis fotografering
-I ytterste konsekvens: Full kreditering av oppdrag (inkluderer ikke kostnad til underleverandør for plantegning)

Ved full kreditering av fotografering kan bildene fra Fotograf Wallinga ikke brukes ved annonsering (3D plantegninger vil kunne brukes).

Det kan ikke klages på bildekvalitet som skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding). Eller at boligen nå er stylet annerledes.