Leveringsbetingelser

 

Betingelser og vilkår for våre tjenester

Denne siden beskriver forholdet mellom Fotograf Wallinga og deg som kunde. Ved bestilling av boligfoto eller andre tjenester må følgende betingelser og vilkår godtas.

1.1 Bruk av bilder og materiale fra Fotograf Wallinga
1.2 Bruk av områdebilder
2. Gebyr ved Avlysning eller Bomtur
3. Leveranse
4. Betaling
5. Klager og Reklamasjon


1.1 Bruk av bilder og materiale fra Fotograf Wallinga
Opphavs-, Eiendoms- og Bruksrettighetene på bildene som er tatt av Fotograf Walliga tilhører Kasper van Wallinga.
Ved kjøp av tjenester som foto/film/plantegninger osv. (materialet) gis kunden(eiendomsmegler/husselger) en midlertidig Eiendoms- og Bruksrettighet til materialet, begrenset til markedsføring av den aktuelle eiendommen frem til den er solgt (et stk. Salg).
Kunden kan oppbevare en kopi av materialet i sine systemer etter salget, men må kjøpe ny bruksrett for å kunne publisere materialet på nytt (f.eks ved salg av eiendommen på nytt).
Meglerkontoret kan også benytte seg av materialet til å markedsføre seg selv.
All bruk utenfor dette ansees og behandles som tyveri av opphavsbeskyttet materiale, og blir fakturert per krenkelse.
Når det er sendt faktura for krenkelse av opphavsrett eller bruksrett, har det ingen hensikt å slette bilder i den tro at kravet dermed faller bort. Fotografen har dokumentert krenkelsen, og vil følge opp fakturaen til den er betalt, enten det er gjennom purring, inkasso, forliksråd, tvangsfullbyrdelse eller i rettssalen.
Bilder skal aldri videredistribueres til tredjepart! (som f.eks kjøper av eiendommen, pressen, butikker eller andre typer privat- eller næringsvirksomhet). Personen/virksomheten som kjøper eiendommen som ble markedsført med våre bilder har ingen rettigheter til å bruke eller publisere bilder/materiale i noen form.

Bilder til bruk mot utleie:
Skal materialet benyttes til markedsføring av utleie, airbnb eller lignende langsiktig bruk må det kjøpes konkrete bruksrettigheter for dette. (Se Prisliste.) Her bør også tidligere eier av eiendommen samtykke til at bildene kan brukes til et slikt formål.

1.2 Bruk av områdebilder
Alle bilder tatt av Fotograf Wallinga på, mellom eller utenom oppdrag, som har et utendørs motiv, ansees ikke å tilhøre “oppdraget”eller oppdragsgiver/kunde i noen form. Alle rettigheter tilhører og disponeres fritt av fotografen.
Flere av disse motivene havner i vårt områdebilde-arkiv/”områdepool”.
Eiendomsmeglerere som er aktive kunder av Fotograf Wallinga vil få gratis tilgang på aktuelle områdebilder/arkivbilder, eller tilsendelse av disse i tillegg til fotopakken (uten å påvirke antallet i den opprinnelige fotopakken). Forutsetningen her er at bildene allerede eksisterer i arkivet. Det kan ikke kreves at vi skal ta nye områdebilder uten ekstra kostnad. Områdebildene kan kun brukes av eiendomsmegler til markedsføring og salg av objektet/eiendommen leveransen gjelder eller legges ved.
All bruk utenfor dette ansees og behandles som tyveri av opphavsbeskyttet materiale, og blir fakturert per krenkelse.

2. Gebyr ved Avlysning eller Bomtur
Fotografen har ingen ansvar for rot og eiendommer som ikke er klargjort til fotografering. Det forventes at eiendommen er 100% klargjort før fotografens ankomst og avtalen starter. Dersom eiendommen ikke er klartgjort for foto og fotografen må reise videre, anses dette som en avlysning av oppdraget og det fakureres deretter. Dette er for å dekke inntektstapet for fotografen som følge av den tapte arbeidstiden.

Avbestilling av avtale må skje senest kl 16.00 en virkedag før fotografering. Ved avbestilling etter denne fristen, tilkommer et avbestillingsgebyr. (se prisliste)
Om vi ikke er tilgjengelig per telefon da du tar kontakt, må avbestilling skje skriftlig via SMS 94885229 eller Epost post@wallinga.no senest kl 16.00 en virkedag før fotografering.
Dette gjelder uansett grunn. Beløpet for å dekke noe av fotografens tap av inntektsbringende tid.

 • Avlyst/utsatt v/oppmøte Fotografen møter til avtalt tid, men får ikke gjennomført oppdraget grunnet:
  -At selger ikke er tilstede og gir adgang til boligen, eller har glemt å legge ut nøkkel på avtalt sted
  -Boligen er ikke klargjort for fotografering og man må sette opp ny tid.
  -Selger ønsker å avlyse avtalen etter vi har møtt opp av ytre omstendigheter som dårlig vær, eller annet.
  Ved slike tilfeller tilkommer et gebyr på 50% av oppdragspris avtalt den dagen. (se prisliste). Beløpet for å dekke noe av fotografens tap av inntektsbringende tid, samt transportkostnader.

 • Avlyst samme dag: Ved motatt beskjed (etter kl 16.00 dagen før eller samme dag som avtalen) om at fotograferingen må avlystes. Faktureres dette med et “Avlyst samme dag” gebyr  (se prisliste).

3. Leveranse
Foto: Bildene gjennomgår en betydelig redigeringprosess og vil alltid avvike noe fra realiteten. Fotograf Wallinga kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og avvik i redigeringen i forhold til eiendommens faktiske utseende.
Plantegning: Plantegning er kun ment som en enkel illustrasjon av boligens omtrentlige rominndeling og er ikke en teknisk tegning. Avvik vil alltid forekomme. Overflater, vegger, objekter, møblering og annet er ikke alltid i henhold til de faktiske forhold.

Distribusjon av foto: Bilder blir gjort tilgjengelig for nedlastning innen 2 virkedager etter utført oppdrag. I de fleste tilfeller blir bilder distribuert i løpet av neste virkedag.
Distribusjon av plantegning: Plantegning distribueres samtidig med foto.
Distribusjon av film: Filmen blir gjort tilgjengelig for nedlastning senest innen 3 virkedager etter utført oppdrag.

4. Betaling
Meglerkontoret vil bli fakturert hvis ikke annet er avtalt.
Det faktureres elektronisk via epost (PDF) eller EHF format. Gebyr for papirfaktura tilkommer.
Betalingsbetingelsene er 14 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling:

 • Hvis faktura ikke betales innen utgått forfallsdato sender vi ut betalingspåminnelse (purring/inkassovarsel). Purregebyr tilkommer.

 • Hvis faktura ikke betales etter purring/inkassovarsel sendes kravet til inkasso. Inkassoomkostninger tilkommer.


5. Klager og Reklamasjon

Husk: Publiserte bilder i boligannonse anses av oss som godkjent oppdrag.
Hvis resultatet ikke møter forventningene, vennligst ta kontakt FØR publisering av bildene. I disse tilfellene vil vi forsøke å alt vi kan og forbedre produktet.
Dette kan skje i form av:

-Ny etterbehandling.
-Eventuellt ny delvis fotografering
-I ytterste konsekvens: Full kreditering av oppdrag (inkluderer ikke kostnad til underleverandør for plantegning)

Ved full kreditering av fotografering kan bildene fra Fotograf Wallinga ikke brukes ved annonsering (3D plantegninger vil kunne brukes).

Klager hvor det beskrives at “man ikke er fornøyd med bildene” som direkte skyldes manglende forberedelse av bolig (rydding) før fotografering, eller at man i ettertid har endret møbleringen etc, er ikke fotografens ansvar. Vi forventer at eiendommmen er 100% fotoklar ved oppmøte på avtaledagen. I tilfeller hvor man har gjort endringer i ettertid og man vil ha nye bilder, må det betales for at nye bilder evt. skal bli tatt.